CCS position paper by Chris Hendriks and Joris Koornneef


Binnenkort publiceert de Nederlandse overheid haar langetermijnvisie over afvang, transport en opslag van CO2 (kortweg CCS) zoals aangekondigd in het Energieakkoord in 2013:

“Om op de lange termijn te komen tot een volledig duurzame energievoorziening zal afvang, gebruik en opslag van CO2 (CCS) onvermijdelijk zijn. CCS kan worden toegepast bij de industrie en ook bij gas- en kolencentrales. De rijksoverheid zal het initiatief nemen om te komen tot een langetermijnvisie op de positie van CCS in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening. Tevens zal de rijksoverheid bezien op welke wijze de elementen van dit akkoord kunnen worden benut, teneinde een demoproject te realiseren.”

In reactie op de (draft) visie wil de CATO-werkgroep ‘Position Paper CCS’ concrete acties voorstellen die CCS in Nederland in een volgende fase moet brengen. De werkgroep Position Paper CCS is geïnitieerd door industriële partners in het kennisnetwerk rondom de ontwikkeling van CCS in Nederland. Leden vanuit Shell, ROAD CCS, TAQA, EBN, Energie Nederland, Universiteit Utrecht en Ecofys maken deel uit van de werkgroep. Een lid vanuit Tata Steel heeft een adviserende rol. Ecofys heeft in opdracht van de werkgroep het voorliggende document opgesteld.