Argumentenkaart CO2-afvang en -opslag (CCS*)


CCS staat voor Carbon Capture and Storage, het afvangen,  transporteren en opslaan van CO₂, in de volksmond meestal CO₂-opslag genoemd.

CCS wordt toegepast bij fabrieken die draaien op fossiele brandstoffen of biomassa gebruiken, om te voorkomen dat de CO₂ die daarbij vrijkomt in de atmosfeer terecht komt. Bij verbranding van biomassa (plantaardig materiaal) komt, zonder afvang, evenveel CO₂ in de atmosfeer als er eerder is uitgehaald door de groei van planten. Door CO₂ af te vangen bij verbranding verdwijnt er dus CO₂ uit de atmosfeer (negatieve emissies).

Op deze kaart kijken we naar een specifieke toepassing van CCS: de afvang van CO₂ uit de industrie (bij fabrieken en dus niet bij elektriciteitscentrales) en opslag van CO₂ onder de zee (in lege gasvelden).

Deze toepassing is in lijn met de ambities van het huidige kabinet