Subsidieregeling CCS en DACCS - TKI Nieuw Gas - maart 2024


Uitwerking innovatieprogramma CCS/DACCS gefinancierd met PPS-innovatiesubsidie.

Dit document (pdf, 1 MB) bevat een uitgebreide toelichting op het subsidieprogramma dat het TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie heeft opgesteld. Mocht het programma vragen oproepen, dan kunt u contact opnemen via het algemene mailadres: office@tki-gas.nl .


TKI nieuw gas