News overview

Reactie CATO op afblazen CO2-opslag op land

Reactie onderzoekprogramma CATO

15 februari 2011 

 

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie maakte gisteren bekend dat voorlopig in Nederland geen CO2-opslag onder land gaat plaatsvinden. Hij gaf aan dat het gebrek aan lokaal draagvlak hem tot deze beslissing heeft gebracht. Het kabinet gaat zich nu volledig richten op CO2-opslag onder zee. Dit is een politieke keuze,  wetenschappelijk is er geen reden om de opslag onder land te staken.

CO2-afvang en opslag is, naast energiebesparing en duurzame energie, nodig om klimaatverandering tegen te gaan. De Nederlandse capaciteit voor CO2-opslag is onder land en zee ongeveer even groot. Dit is exclusief het inlandse Slochteren-veld, dat de komende decennia nog niet gebruikt kan worden voor CO2-opslag. Op zee wordt reeds enige jaren CO2 opgeslagen dat vrijkomt bij de aardgaswinning.

CO2-afvang en -opslag wordt in het algemeen gekoppeld aan de elektriciteitsvoorziening maar kan ook buiten deze sector, zoals bijvoorbeeld in de staal- en cementindustrie, bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Hier is CO2-emissiereductie anders dan met afvang en opslag veel moeilijker te realiseren. De minster liet zich niet uit over wat er gaat gebeuren met de CO2-uitstoot van de kolencentrales die reeds in aanbouw zijn.

Gevolgen voor CATO onderzoeksprogramma

CATO is het Nederlandse onderzoeksprogramma op het gebied van CO2-afvang en -opslag. Naast fundamenteel onderzoek, op bijvoorbeeld het gebied van efficiëntere afvangmethoden, doet CATO ook toepassingsgericht onderzoek op (mogelijke) locaties van CO2-afvang en -opslag. Ook opslag op land behoort hierbij tot de aandachtsvelden. In de komende periode zal CATO met de partners en de overheid bezien welke aanpassingen aan het programma nodig zijn naar aanleiding van het ministeriële besluit.
De wetenschappelijke adviesraad van CATO, een groep met internationale experts, kwam begin deze maand bijeen om het programma te beoordelen. Een van de conclusies was dat het CATO programma tot de top van de wereld behoort en dat om de Nederlandse kennispositie op dit terrein te handhaven de rol van een onderzoeksprogramma als CATO onder de huidige omstandigheden juist belangrijker wordt. In zijn brief geeft minister Verhagen aan dat hij het wenselijk vindt om de koppositie van Nederland op terrein van CO2-afvang en -opslag te handhaven.
News overview

Search in Website

Search publications»

My CATO

The form has been sent
Please fill in your username
Please fill in your password
Forgot your password?»

Contact

15 February 2011

If you have any questions, comments or suggestions, please let us know.

More information»

CATO in the news

15 February 2011

Your daily selection of CCS-news?

 

Log in to MyCATO for 'CATO in the news'