News overview

No scientific support for leakage claim Weyburn

Zie onder voor Nederlands 

 

The Canadian Petroleum Technology Research Centre (PTRC), released an assessment of the Petro‐Find Geochem Ltd. report ("Geochemical Soil Gas Survey: A Site Investigation of SW30‐5‐13‐W2M Weyburn Field, Saskatchewan"), which claims that CO2 is leaking from the Weyburn oil field onto the Kerr family farm located at the southern limits of the oil field.

PTRC concluded that results in the Petro-Find report do not support a claim that "CO2 in soils of the Kerr property is clearly the anthropogenic CO2 injected into the Weyburn reservoir". In their assessment PTRC examined every claim made in the report, from carbon isotope ratios said to be markers of the CO2 underground at Weyburn, to discussions of high CO2 readings in the soil, to claims of open faults. Neither the Isotope ratios nor the high CO2 readings are anomalous and are in fact similar to those found in prairie soils elsewhere for this area. Published, peer-reviewed studies have shown these compositions to be produced by biological processes.

PTRC furthermore concluded that no data was found in the report that can support the assertions that CO2 has migrated through the geological storage system to the surface. A complete, and extensive review of the Petro‐Find report is available at the PTRC's Website.

Geen wetenschappelijke onderbouwing voor CO2 lekkage Weyburn.

Het "Canadian Petroleum Technology Research Centre" (PTRC), heeft een assessment gemaakt van het van het "Petro-Find Geochem Ltd. report" waarin melding wordt gemaakt van CO2 lekkage uit het het Weyburn olieveld. PTRC is verantwoordelijk voor het technisch management van het Weyburn onderzoeksprogramma.

PTRC concludeert dat de resultaten vermeld in het Petro-FInd rapport de conclusie dat er hier sprake zou zijn vanuit het olie reservoir afkomstige CO2 niet ondersteunen. Zowel de door Petro-Find gerapporteerde anomale concentraties CO2 inde bodem als ook de isotopen samenstelling van de CO2 worden door PTRC als representatief en niet afwijkend voor dit gebied aangemerkt. Analyse van de CO2 duidt op een biologische herkomst. Sinds de start van de CO2 injectie hebben zich geen significante wijzigingen in de CO2 concentraties en de isotopen samenstelling voorgedaan ten opzichte van de waardes bepaald voor injectie. Ook de "Petro-Find" claim dat er sprake zou zijn van mogelijke migratie van CO2 langs open breuken wordt door de resultaten in het rapport niet onderbouwd.
Een complete review van het Petro-Find rapport is beschikbaar op de PTRC's Website.

 

Hoewel de situatie in Weyburn erg interessant is en ons veel leert over het gedrag van CO2 in de ondergrond is de specifieke toepassing (EOR) en de specifieke setting (injectie in een producerende oliereservoir), is deze slechts in beperkte mate vergelijkbaar met de Nederlandse CCS case (permanente opslag in lege gasvelden). Het extrapoleren van de Weyburn bevindingen naar de Nederlandse context dient daarom met de nodige zorgvuldigheid te gebeuren.

 

News overview

Search in Website

Search publications»

My CATO

The form has been sent
Please fill in your username
Please fill in your password
Forgot your password?»

Contact

20 January 2011

If you have any questions, comments or suggestions, please let us know.

More information»

CATO in the news

20 January 2011

Your daily selection of CCS-news?

 

Log in to MyCATO for 'CATO in the news'