News overview

Debat: Grondstoffenschaarste (Natuurwetenschap & Techniek)

11 November 2010

Het artikel over grondstoffen voor de energievoorziening van de toekomst (NWT 11-2010) betoogt dat het toenemende gebruik van roestvast staal, onder andere voor vervoer van CO2 en voor windturbines, in de toekomst zal leiden tot een tekort aan het additief nikkel, een prijsstijging en duurdere windenergie en CO2-opslag. Maar verkeerde aannames zetten deze redenering op losse schroeven.

Voor het afvangen, transporteren en opslaan van CO2 (CCS) slaat het artikel een paar keer de plank mis. Ten eerste is voor CO2-transport niet per se roestvast staal nodig. Als CO2 met water in contact komt, wordt inderdaad het corrosieve koolzuur gevormd, maar afgevangen CO2 is juist relatief droog (minder dan 100 ppm water). CO2 kan dan ook door normale stalen buizen worden geleid.

Ook andere aannames in het artikel zijn onjuist. Elektriciteitscentrales van de nieuwe generatie zijn vaak veel groter dan de aangenomen 400 MWe en staan - zeker in Europa - dicht bij elkaar. Door deze bundeling stroomt er veel meer CO2 door de pijpleidingen en is er dus minder materiaal nodig. Ook is de gebruikte levensduur van gascentrales (23 jaar) en kolencentrales (19 jaar) veel te kort. Energiebedrijven houden centrales nu langer dan 30 jaar operationeel, omdat de productiekosten van die centrales laag zijn.

Ook de gebruikte rendementen van de energiecentrales zijn te laag. In 2020 heeft een kolencentrale met CO2-afvang een verwachte efficiëntie van rond de 40%, dus 50% hoger dan de 27% waarop het artikel zich baseert. Ook bij gascentrales wordt een te laag rendement verondersteld (49% in plaats van 54%). Tot slot neemt het artikel aan dat de gehele infrastructuur voor CO2-afvang en opslag in één jaar gebouwd moet worden. Het ligt natuurlijk voor de hand dat een grootschalig CO2-netwerk geleidelijk wordt aangelegd.

Op zichzelf is de constatering correct dat toepassing van CO2-opslag, windenergie en andere duurzame bronnen veel materiaal zal kosten. Bijna alle duurzame technologieën vereisen relatief veel materiaal per opgewekt vermogen, en CCS relatief nog het minst. Ook in dit opzicht kan CCS dus een brug slaan naar een energievoorziening die 100% duurzaam is.

De uitdaging van de duurzame energievoorziening is zonder de overdrijving in uw artikel al groot genoeg.

 

Sander van Egmond

CATO

News overview

Search in Website

Search publications»

My CATO

The form has been sent
Please fill in your username
Please fill in your password
Forgot your password?»

Contact

11 November 2010

If you have any questions, comments or suggestions, please let us know.

More information»

CATO in the news

11 November 2010

Your daily selection of CCS-news?

 

Log in to MyCATO for 'CATO in the news'