Debat: 'CCS slechte maatregel vanwege lager rendement kolencentrales' (blog Paulus Jansen SP)

In zijn blog stelt Paulus Jansen, SP-lid van de Tweede Kamer, dat CO2-afvang en -opslag de slechtste maatregel is om CO2-emissies door kolencentrales te verminderen omdat hierdoor het rendement van de centrale dramatisch terugloopt.

Met de inzet van CO2-afvang en -opslag om CO2-emissies te verminderen, neemt het rendement van de kolencentrale inderdaad af vanwege de extra energie die nodig is om deze technologie toe te passen. Dit is een groot probleem en er wordt middels onderzoek hard aan gewerkt om deze daling te verkleinen. Het rendement is echter niet altijd het belangrijkste argument om voor een maatregel te kiezen die bijdraagt aan de vermindering van CO2-uitstoot. Ook andere aspecten in de hele keten spelen een belangrijke rol, zoals bijvoorbeeld de kosten en totale emissies. Soms wordt rendementverlies geaccepteerd, omdat de opbrengst, namelijk de winst voor het klimaat groter is. Rendement van elektriciteitsproductie is een belangrijk onderwerp in de discussie, maar moet in de juiste context worden gevoerd.

Rendement zonne-energie

Vaak wordt gesteld dat zonne-energie helemaal niet zo goed is, omdat zonnepanelen slechts een rendement hebben van 15%, terwijl fossiele centrales rond de 50% zitten. Een zonnepaneel kan echter met de helft van het genoemde rendement, maar wel een factor 10 goedkoper, een prima bijdrage zijn aan een duurzame samenleving, er van uitgaande dat ruimte geen beperkende factor is. Paulus Jansen ziet ook geen onoverkomelijke bezwaren tegen het gebruik van centrales die biomassa stoken, en die - net als fossiele centrales - slechts een CO2-rendement hebben van 50%. Wel geeft hij aan dat ook dit efficiënter moet. Het rendementverlies wordt geaccepteerd, omdat de opbrengst, namelijk de winst voor het klimaat groter is.

Minder CO2-uitstoot met extra kolen

Een zelfde redenering kan worden gemaakt voor het gebruik van CO2-afvang en -opslag bij kolencentrales om deze CO2-arm te maken. De investering bedraagt dan 1 eenheid kolen waardoor 4 eenheden kolen gebruikt kunnen worden. Aangezien de kolenvoorraden een veelvoud zijn van de hoeveelheden die gebruikt kunnen worden zonder ons klimaat te verpesten, zijn dus niet de kolen maar hun CO2-uitstoot bij verbranding de beperkende factor. Als je O2-uitstoot kunt verminderen door extra kolen te gebruiken kan dat dus een rechtvaardiging zijn voor CO2-afvang en -opslag. Vanzelfsprekend moet de hele keten, dus inclusief de extra winning en transport van kolen, worden meegenomen in het plaatje.

Negatieve emissie

Een biomassacentrale met CO2-afvang en -opslag levert nog meer op voor het klimaat. De CO2-emissie hiervan is negatief, dat wil zeggen een afname van de CO2-uitstoot van meer dan 100%. Volgens sommige klimaatwetenschappers zullen we negatieve emissie nodig gaan hebben om ons klimaat niet dramatisch te veranderen.

Search in Website

Search publications»

My CATO

The form has been sent
Please fill in your username
Please fill in your password
Forgot your password?»

Contact

If you have any questions, comments or suggestions, please let us know.
More information»

CATO in the news

Your daily selection of CCS-news?

 

Log in to MyCATO for 'CATO in the news'