Back to overview

Tata Steel Nederland

   
De hoeksteen van de Tata Steel klimaatstrategie is een CO2-reductie, ten opzichte van 1990, van 20% in 2020. 

Om de toenemende internationale concurrentie voor te blijven, moet Tata Steel in IJmuiden zich niet alleen kunnen meten met de top van de Europese staalbedrijven, maar ook met de beste van de wereld. Tata Steel in IJmuiden wil tot de wereldtop behoren. Kwalitatief en duurzaam groeien door het leveren van de beste producten met de beste kwaliteit voor de beste klanten, met de beste organisatie en mensen. Daar hoort ook energie-efficiency bij.

Efficiënter energiebeleid is niet van vandaag. Sinds 1990 werkt Corus, wat wordt voortgezet door Tata Steel, structureel aan het verminderen van haar energieverbruik. Dit proactieve beleid heeft geresulteerd in een positie in de top van de meest energie-efficiënte bedrijven in de wereld. Maar dat betekent nog niet dat we op onze lauweren rusten. In 2008 is in IJmuiden het programma YmGreen gestart om verdere energie efficiënte maatregelen te onderzoeken. De focus ligt daarbij op installaties, menselijk handelen en proces- en productontwikkeling. Met YmGreen wordt invulling gegeven aan de klimaatdoelstellingen van het kabinet om jaarlijks tenminste één procent energiebesparing te realiseren.

Ook voor de toekomst zet Tata Steel zich in om via fundamenteel onderzoek tot een aanzienlijke vermindering van CO2-uitstoot te komen. Zo is Tata Steel nauw betrokken bij het ULCOS-project (Ultra Low CO2 Steelmaking). Binnen een consortium van 48 Europese bedrijven wordt onderzoek gedaan naar een ander productieproces voor staal maken waarbij 50% minder CO2 wordt uitgestoten. Ook in het kader van ULCOS doet Tata Steel onderzoek naar het afvangen en opslaan van CO2.  Ten slotte heeft Tata Steel in 2009 aangekondigd een warmtekrachtcentrale te bouwen voor het zekerstellen van haar energievoorziening. Ook in dat kader worden mogelijkheden van CCS onderzocht.

Address

Wenckebachstraat 1
1951 JZ
Velsen-Noord
025 149 91 11
http://www.tatasteel.nl/

Contact persons

Members

Latest Publications

Type Title Secure Date
Presentation
2018.12.04 Project EVEREST
10-12-2018
Presentation
2018.12.04 HIsarna Demonstrating Iow CO2 ironmaking at pilot scale
10-12-2018
Presentation
Hisarna, an Opportunity for Reducing CO2 Emissions from Steel Industry
23-11-2017
Presentation
Jan van der Stel - HISARNA smelting reduction a solution for sustainable hot metal production
04-05-2017
All publications in CATO
Back to overview