Back to overview

DAP

   

TU Delft Actueel Dossiers Archief Aardwarmte Aardwarmte 

 

Winning aardwarmte in Delft stap dichterbij
De mogelijkheden van de winning van aardwarmte op of nabij het terrein van de TU Delft worden op dit moment nog verder onderzocht. Diverse partijen, waaronder Eneco en Energie Beheer Nederland, hebben daarover op vrijdag 4 december 2009 een contract afgesloten met het Delfts Aardwarmte Project (DAP), een initiatief van Delftse studenten.Na afronding van het onderzoek zullen Eneco en EBN beslissen of exploitatie van de aardwarmte in Delft voor hen haalbaar is. Eneco is geïnteresseerd in de afname van duurzame warmte.

 

Onderwijs en onderzoek
DAP is in 2007 opgericht met als doel de TU Delft van duurzame warmte te voorzien door het realiseren van een geothermische proefopstelling in de TU-wijk. Als eerste stap in die richting liet DAP een voorontwerp maken voor een geothermieproject. De ontwikkeling van een aardwarmteproject in Delft, biedt studenten en onderzoekers van de TU Delft de mogelijkheid hun kennis op dit terrein te verdiepen. Tussen de partijen zijn afspraken gemaakt waardoor studenten en medewerkers van de TU beschikking krijgen over de gegevens uit de komende onderzoeksfase en daarna, ten behoeve van onderwijs en onderzoek.

 

Innovatief
Indien het komt tot een proefboring in of nabij de TU-wijk, dan wordt daarbij mogelijk een nieuwe innovatieve boortechnologie toegepast, waarbij gebruik wordt gemaakt van composiet buizen i.p.v. stalen buizen. Naar verwachting biedt deze techniek betere mogelijkheden om een aardwarmteproject te realiseren in een bebouwde omgeving, zoals de TU-wijk. Het zou voor het eerst zijn dat deze technologie gebruikt wordt bij de winning van aardwarmte. Uit de studie van de komende maanden moet blijken of dit mogelijk is. Voor deze boortechnologie wordt samengewerkt mat Acquit.

 

De TU Delft mag aardwarmte opsporen
De Technische Universiteit Delft heeft op 31 augustus 2009 een opsporingsvergunning voor aardwarmte ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken. Met deze vergunning wordt het mogelijk onderzoek te doen en onderwijs te geven over het gebruik van aardwarmte op de campus en in de regio Delft. De vergunning maakt het, naast het ontwikkelen en delen van kennis, op termijn ook mogelijk om de campus duurzaam te verwarmen. Daarmee draagt het bij aan de ambitie van de universiteit om een klimaatneutrale campus te ontwikkelen. De TU Delft is de eerste universiteit in Nederland die een dergelijke vergunning heeft ontvangen. Lees het hele persbericht. 

 

Wat is aardwarmte?
Op een diepte tussen de 1500 meter en 3000 meter onder de grond heeft water in waterhoudende lagen een temperatuur van circa 55 tot 110 graden Celsius. De warmte uit deze waterhoudende lagen - ook wel aquifers genoemd - kan naar boven worden gehaald om te gebruiken voor het verwarmen van gebouwen. Als de temperatuur hoog genoeg is, kan er ook elektriciteit mee worden opgewekt. 

Aardwarmte is overigens niet te vergelijken met het tijdelijk opslaan van warmte - in de zomer bijvoorbeeld - in grondwater om het - in de winter bijvoorbeeld - naar boven te pompen voor gebruik. Dit wordt warmte/koude opslag genoemd.

Address

Stevinweg 1
2628 CN
Delft
015 278 25 66

Members

Back to overview