Dutch Q&A

Over het afvangen, transporteren en opslaan van CO2 (ook wel CCS genoemd: Carbon Capture and Storage) bestaan tal van vragen. CATO wil deze vragen zo objectief mogelijk beantwoorden. De vragen zijn hieronder in verschillende categorieën ondergebracht.

 

We presenteren niet alleen de feiten, in deze Vraag en antwoord-sectie van de website, maar ook de meningen over CCS. U kunt bij Opinie artikelen lezen waarin argumenten worden gepresenteerd voor een debat over CO2-opslag. En u kunt de Argumentenkaart gebruiken om uw eigen mening te vormen. Uw bijdrage aan het debat kunt u leveren via Contact.

 

De Vraag- en antwoordsectie hieronder is een aanvulling op de informatie die staat op www.co2afvangenopslag.nl en die door milieuorganisaties, overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten gemeenschappelijk opgesteld is.


Staat uw vraag er niet bij, stuur dan een e-mail naar info@co2-cato.nl

 

Filter op Categorie

Gebruik van de ondergrond

Algemene vragen over CO2 en CCS

Wat is CO2?
Hoeveel CO2-uitstoot veroorzaakt een Nederlands huishouden gemiddeld (2010)?
Is er leven op aarde mogelijk zonder CO2?
Op welke manier ontstaat CO2?
Is CO2 gevaarlijk?
Wat zijn standaard CO2-concentraties?
Wat is CCS/CO2-afvang en -opslag?
Waarom is CO2-afvang en -opslag nodig?
Is CO2-afvang en -opslag dé oplossing voor het klimaatprobleem?
Wat is de rol van CCS in internationale klimaatakkoorden?
Kan de combinatie van biomassa en CCS negatieve CO2-emissies opleveren?
Hoeveel koolstof zit er nog in fossiele brandstoffen?
Wat zijn CO2-equivalenten?
Is het zinvol om met CO2 en waterstof methanol te maken?
Waarom wordt CCS in Nederland nog niet toegepast?

Klimaatverandering

Zorgt de toename van CO2 voor een groenere aarde?
Hoe beïnvloedt CO2 het klimaat?
Waarom is klimaatverandering erg?
Waarom moet de CO2 concentratie onder de 450 ppm blijven?
Hoeveel CO2 mogen we nog uitstoten voor het 450 ppm-niveau?
Wat is de concentratie CO2 in de lucht?
Hoeveel CO2 wordt er jaarlijks uitgestoten?

De techniek van CCS

Hoe verloopt het CCS-proces?
Hoe kan CO2 worden afgevangen?
Hoe wordt afgevangen CO2 vervoerd?
Hoe en waar wordt CO2 in de bodem opgeslagen?
Is CO2-injectie het omgekeerde van gaswinning?
Wat is het verschil tussen EOR en CCS?

CCS Research

Hoe ziet een aardgasreservoir er uit?
Is bekend hoe CO2 zich zal gedragen bij de hoge druk en hoge temperatuur in de ondergrond?
Kunnen de chemische effecten van CO2 leiden tot bodemstijging of bodemdaling?
Blijft CO2 voor eeuwig in de bodem zitten?
Hoeveel CO2 kan er in Nederland opgeslagen worden?
Hoeveel CO2 kan er wereldwijd worden opgeslagen?
Kan CO2-injectie en -opslag leiden tot aardbevingen?

Geplande CCS projecten in Nederland

Wat is Road?
Waarom Road?
Wat levert ROAD op aan kennis en wat kunnen we daarmee?
Is publiek geld voor ROAD wel goed besteed geld?
Waarom CO2 afvang bij een kolencentrale terwijl die misschien dicht gaan?
Wat na ROAD?
ROAD faciliteert de tuinders, is dat wel duurzaam?
Is een demonstratieproject als ROAD niet gevaarlijk?
Wordt er door ROAD extra olie/gas gewonnen?
Waarom met ROAD CO2 afvangen terwijl er pure CO2-bronnen in de Rotterdamse haven zijn?
Hebben we over tien jaar nog fossiele centrales nodig?

Veiligheid

Is CO2-afvang en -opslag gevaarlijk?
Kan opgeslagen CO2 vrijkomen door heiwerkzaamheden?
Kunnen er kankerverwekkende stoffen vrijkomen bij CO2-afvang?
Wat zijn de effecten van een CO2 lekkage?
Wanneer kan er een verstikkende CO2-deken ontstaan?
Hoe zou de CO2 naar boven kunnen ontsnappen?
Wie is er aansprakelijk wanneer CO2-opslag toch fout gaat?
Kan CO2 injectie en -opslag leiden tot aardbevingen of seismiciteit?
Kan CO2-opslag het grondwater verontreinigen?
Wat gebeurt er als CO2 lekt uit een opslagreservoir onder de zee

CO2-incidenten

Nyosmeer: plotselinge uitstoot van o.a. vulkanisch CO2
Mönchengladbach: defecte CO2-brandblusinstallatie
Was er niet een CO2-lekkage in het Canadese Weyburn?
Was er niet een lekkage tijdens ondergrondse injectie in de Utsira formatie (Sleipner-veld)?
Ongeluk tijdens overpompen vloeibaar CO2
Waardoor stierven enkele eenden in Berkel en Rodenrijs?

Kosten en baten

Wanneer wordt het aantrekkelijk om biomassa en CCS te combineren?
Waarom wordt het geld voor een opslagproject niet geïnvesteerd in duurzame energie?
Is CO2-afvang en opslag kostbaar?
Is CCS duur?

Olivijn

Wat is olivijn?
Kan olivijn een bijdrage aan de klimaatdoelstelling leveren?
Kan olivijn een alternatief vormen voor CO2 afvang en opslag?
Hoe zit het met de olivijn die als "Greensands" op de markt wordt gebracht?

Waar vind je CO2 in het dagelijks leven?

Prik in frisdrank
Glastuinbouw
Brandblussers (koolzuursneeuwblussers)
Droogijs
Decafé
Medische wereld
Wasserijen
MAG-Lassen
Lasers
CO2 en waterglas voor waterdichte bouwputten

Nitrosamines en nitramides

Wat zijn nitrosamines en nitramides?
Hoe schadelijk zijn nitrosamines en nitramides?
Hoe ontstaan nitrosamines en nitramides bij CO2-afvang?
Welke maatregelen bestaan er tegen het ontstaan van nitrosamines
Het proefproject voor CO2-afvang in Mongstad (No) is opgeschort. Welke rol spelen nitrosamines daarin?

Wist u dat?

Veel mensen schatten het aandeel duurzame energie te hoog in
Veel mensen verwarren CO2 met CFK's
Sommige mensen halen koolmonoxide en CO2 door elkaar
Sommige mensen denken dat CO2 kan zorgen voor DNA-mutaties
Mensen zijn gematigd negatief over CO2-opslag
Sommige mensen hebben onjuiste ideeen over opgeslagen CO2
Mensen geven ook een mening als ze ergens weinig over weten

Search in Website

Search publications»

My CATO

The form has been sent
Please fill in your username
Please fill in your password
Forgot your password?»

Contact

If you have any questions, comments or suggestions, please let us know.
More information»

CATO in the news

Your daily selection of CCS-news?

 

Log in to MyCATO for 'CATO in the news'